Bezpečnostné chyby v Inteli a opravy mikrokódu 20220809

10.08.2022 | 08:07 | Miroslav Bendík | Bezpečnosť

Spoločnosť Intel vydala opravu mikrokódu 20220809. Oprava by mala riešiť chybu aepic. Zároveň boli zverejnené desiatky bezpečnostných upozornení v produktoch Intel.

Zdroj: intel.com (bezpečnostné upozornenia)