Bezpečnostné riziko v TAILS 5.0 a nižšom

26.05.2022 | 19:57 | redhawk1975 | Bezpečnosť

Chyba je vo Firefoxe na ktorom je TOR Browser postavený. Ide o nasledovné chyby  CVE-2022–1802 a CVE-2022–1529

Obe zraniteľnosti sa týkajú Java scriptu.

Zdroj: Tails