Bezpečnostné zranitenosti v 4G štandarde

02.07.2018 | 19:47 | LUcoRP | Bezpečnosť

V 4G štandarde boli objavené 3 bezpečnostné chyby umožňujúce sledovanie LTE spojenia a informácií o cieli. Tretia chyba dokonca umožňuje manipulovať s dátami prijímanými cieľom.

Zdroj: Slashdot.org