Bezpečnostný incident vo FreeBSD infraštruktúre

20.11.2012 | 18:01 | dodoedo | Novinky

Bezpečnostný incident vo FreeBSD infraštruktúre, ktorý bol oznámený 17. novembra 2012 pozostával z prieniku votrelca do 2 strojov-serverov patriacich do FreeBSD.org klastra. Podľa doterajších info nebola vraj neznámym útočníkom na týchto strojoch urobená žiadna modifikácia, ktorá by predstavovala nebezpečenstvo pre užívateľov.