Blender 4.0

15.11 | 07:59 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Bola vydaná verzia 4.0 modelovacieho a renderovaciehho nástroja Blender. Veľké množstvo zmien bolo zapracované hlavne v renderovacom backende Cycles, Vylepšenia v rozhraní sa týkajú hlavne animácie. Minimálna verzia OpenGL pre toto vydanie je 4.3.

Zdroj: blender.org