box86 0.2.6 / box64 0.1.8

18.04.2022 | 06:19 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Verzia emulátora box86 / box64 určeného na beh x86 / x86_64 aplikácií na iných platformách (napr. ARM) dokáže spustiť steam a SteamPlay.

Zdroj: github.com