Bude MinWin jadrom nového Windows 8 a virtualizačnej stratégie?

07.08.2011 | 14:24 | dodoedo | Novinky

V súvislosti s blížiacou sa udalosťou - konferenciou Microsoft Build, sa vyrojili dohady o MinWin (miniatúrne jadro Windows, cca 20 MB), ako základe pripravovaného Windows 8 a virtualizačnej stratégie spoločnosti Microsoft. O MinWin sa totiž predpokladá, že bude tvoriť už neoddeliteľnú súčasť nového MS Windows 8 (Windows 7 v sebe používa iba časť MinWin), pričom nové Windows 8 bude v sebe aj integrovať Hyper-V, formou virtualizačného klienta Hyper-V. Týmto sa nové Windows 8 úplne odčlení od svojich predchodcov. Virtuálne aplikácie môžu byť integrované do hostiteľského počítača takmer bez straty výkonu (nezabudnite, máme čo do činenia s Typom 1 hypervízor-klienta, tento beží na holom hardvéri, na rozdiel od Virtual PC - čo je typ 2 - s viacerými medzivrstvami). Zároveň sa takto, spustením všetkých (legacy) aplikácií ako virtualizovaných, šikovne zbaví starších komponentov a tak aj bezpečnostných otázok s nimi súvisiacich. V každom prípade to má čo do činenia s urputným bojom o opätovné ovládnutie trhu s hypervisor servermi.