Bude rok 2010 v znamení konca free Internetu?

12.07.2010 | 16:59 | dodoedo | Novinky

Skeptický článok na abcnews.go.com hovorí o nových trendoch v zmýšľaní mladých ľudí vo svete, ktoré sa môžu stať zničujúce pre myšlienku free Internetu. Novinky typu iPads/Tablets a multimediálne Smart Phones ovplyvňujú (usmerňujú) myslenie mladej nastupujúcej generácie užívateľov. Jej návyky, získané z každodenného používania týchto prostriedkov vyústia do celkom prirodzeného spôsobu online platieb za veci (hudba, video), ktoré boli doteraz stále free (dostupné) práve vďaka Internetu. V článku vidieť znepokojenie jeho autora ohľadom toho faktu, že práve gigantické nadnárodné spoločnosti, ktoré ovládajú média začínajú experimentovať s online platbami za doručený mediálny obsah. Takto zmanipulovaní konzumní členovia spotrebnej spoločnosti budú platiť potom za všetko.