Budúci Firefox bude mať grafický výstup bez Tabs a integruje Ubiquity

30.04.2009 | 14:21 | dodoedo | Novinky

Na stránke readwriteweb.com nájdete informácie o budúcom smerovaní a zmenách v dizajne Firefox. Hovorí sa o dvoch hlavných novinkách a síce zrušení Tabs (záložiek) a nahradení ho novou formou grafického informačného výstupu pripomínajúceho iTunes. Dobrú predstavu získate nainštalovaním add-ons Tree Tabs spolu s Tiny Menu. Druhá zmena hovorí o úplnej integrácii Ubiquity - interfejsu typu command-line. Príklad ukazuje toto video. Správa použila tento zdroj.