Bug v nástroji livecd-tools spôsobil problémy

24.05.2013 | 18:52 | dodoedo | Novinky

Bug v nástroji livecd-tools, týkajúci sa spôsobu jeho narábania s heslami spôsobil problémy aj v cloud-image súboroch pre projekt Fedora. Cloud-image súbory, vygenerované týmto nástrojom - AMIs (Amazon Machine Images a iné), a aj Kickstart-súbory sú postihnuté týmto bug, ktorý bežne vytvorí pre root-user heslo typu prázdna množina. To spôsobí okrem iného aj problém pre default OpenSSH konfiguráciu, ktorá nedovoľuje dať ako prázdnu množinu heslo root-užívateľa. IDs pre nové AMIs (pre Fedora 17 a Fedora 18). Vzhľadom na závislosti livecd-creator od iných podobných image-building nástrojov, môžu mať AMIs vygenerované týmito nástrojmi rovnaký bezpečnostný problém (ak tento nástroj neumožňuje uzamknutie hesiel).