Bulharská vláda podporuje používanie open-source

08.07.2016 | 09:44 | LUcoRP | Novinky

Bulharský parlament schválil legislatívu, ktorá vyžaduje používanie open-source pre zvýšenie bezpečnosti a konkurencie voči komerčnému softvéru. Softvér vyvíjaný pre vládu musí spĺňať určené definície open-source a musí byť poskytnutý na voľné užívanie bez obmedzení. Zmena sa týka iba vládou vydaného softvéru. Existujúce licenčné zmluvy zostanú nedotknuté.

Zdroj: Linuxunsider.com

    • RE: Bulharská vláda podporuje používanie open-source 09.07.2016 | 16:28
      Avatar 3xc   Návštevník

      +1 & like