Calibre 3.38.1

22.01.2019 | 20:29 | LUcoRP | Nová verzia

Bola vydaná nová verzia manažéra elektronických kníh Calibre. Nová verzia prináša okrem opráv chýb aj 4 drobné nové funkcionality, ktoré nájdete v prehľade zmien.

Zdroj: Calibre-ebook.com