Canopus: softvér pre CubeBug cubesat platformu

27.09.2013 | 10:31 | dodoedo | Novinky

Bol uvoľnený kód Canopus - open source softvér pre CubeBug CubeSat platformu. Slobodná CubeBug nie je americká, ale naopak argentínska technologická demonštračná misia dizajnu CubeSat platformy - Open Source a Open Hardware platformy pre potreby amatérskych a univerzitných projektov a výskumných laboratórií. Canopus predstavuje konkrétny framework a softvér, určený pre palubné letové počítače ("whiz wheel").