CERN, LINUX a dezinformácie

20.10.2008 | 14:30 | dodoedo | Novinky

silicon.com uviedol rozhovor s Wolfgang von Rueden-om, IT riaditeľom (CIO) výpočtového centra CERN, ktoré generuje a posiela (rádovo Penta Bajty) dáta do celosvetovej siete LHC Computing Grid, používajúcej linuxovú distribúciu Scientific Linux (pozri našu správu). Wolfgang von Rueden sa veľmi kriticky vyslovil na adresu všetkých tých, ktorí dezinformujú verejnosť správami o "hackerských prienikoch" do LHC Computing Grid a pod. (Fórum).