Chorvátska vláda prešla na open-source!

21.07.2006 | 15:25 | Ondrej Hučko | Novinky

V Chorvátsku vzniklo nariadenie, pod?a ktorého budú vládne inštitúcie využíva? riešenia s otvorenými kódmi a protokolmi a vláda podporova? vznik domácich otvorených riešení. K tejto udalosti bola vydaná tla?ová správa aj oficiálny dokument v PDF. Zdroj: IT News.

    • play video poker for cash 29.12.2006 | 02:43
      poker games   Návštevník
      • Príspevok bol vymazaný.