Chris DiBona sa hnevá na bezpečnostné firmy

24.11.2011 | 13:45 | dodoedo | Novinky

Chris DiBona - programový manažér v spoločnosti Google sa vo svojom blogu hnevá na bezpečnostné firmy ktoré, vedome znevažujúc zabezpečenie open-source riešení a technológií voči vírusom, potom okamžite podsúvajú "svoje" zázračné antivírové riešenia. Podľa jeho slov sú to šarlatáni a podvodníci. Veľký rozmach a vstup open-source mobilných riešení do podnikovej "bussines" sféry vyvolal čudné a falošné správanie sa na trhu s mobilnými antivírusmi. Chris DiBona takéto mobilné antivírusové riešenia považuje za nepotrebné, zavádzajúce užívateľov (hlavne v podnikovej sfére) k dojmu, že mobilné systémy Android, iOS, BlackBerry OS - založené na open-source kóde jadra+knižníc (Linux, BSD deriváty) - sú ľahko zraniteľné, a každé nové smartphone musí mať automaticky pribalený aj antivírový program. ktorý NIE JE zadarmo.