Chrome OS odstraňuje zbytočne vrstvy medzi sieťou a počítačom

20.12.2010 | 15:30 | dodoedo | Novinky

Pre hlbšie pochopenie pojmu "Chrome OS" si prečítajte veľmi zaujímavú blog úvahu, ktorej autorom je tvorca Gmail - Paul Buchheit. Hovorí, že po prvý krát použitie Chrome OS (testovacie Chromebooky) odstraňuje všetky vrstvy medzi sieťou a počítačom. Hardvér sám o sebe už má malý vplyv, je už iba akýmsi nositeľom "ideálneho dizajnu" počítača, keď je ako PC použiteľné ľubovoľné sieťové zariadenie. Takto sa dizajn Chrome OS (ako časti Cloud OS) približuje snu o PC, ktoré funguje ako lokálny uzol (nód) globálneho super-počítača planéty Zem