CIA-monitoring pre spoločenské media

21.10.2009 | 12:27 | dodoedo | Novinky

CIA, prostredníctvom svojej firmy In-Q-Tel prevzalo monitorovaciu technológiu spoločenských médií, nazývanú truCast. Technológia umožňuje vyhodnocovať, ako často je daný subjekt diskutovaný v online spoločenských médiach typu Twitter. Správa použila informácie z blogu na community.zdnet.co.uk.