CISCO - zraniteľnosť.

22.05.2008 | 13:48 | dodoedo | Novinky

Ďalšie včerajšie 3 bezpečnostné oznámenia CISCO o zraniteľnosti IOS CISCO sa vo svetle reálnej existencie IOS rootkit-u ( pozri odkazy ) nesmú brať na ľahko. CISCO bezpečnostné oznámenia.