Claws Mail 4.1

04.04 | 06:32 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Ľahký mailový klient Claws Mail vo verzii 4.1 pridáva možnosť textového zoomu v okne správy, nastavenie default from adresy pre priečinok, filtrovanie podľa odosielateľa a mnoho ďalších zmien.

Zdroj: claws-mail.org