Čo je Facebook Shadow Profile?

12.08.2013 | 22:21 | dodoedo | Novinky

Čo je Facebook Shadow Profile? Nuž, nechutná novinka, ktorá o vás vyzbiera všetky informácie, ktoré sú síce neviditeľné vo front-ende Facebook, ale ostávajú uložené na Ich serveroch. Opäť je to vážne porušenie súkromia zo strany Facebook ...