Čo je nezbytné k používaniu ClojureScript

28.10.2013 | 10:26 | dodoedo | Novinky

ClojureScript je nový kompilátor pre dynamický programovací jazyk Clojure, ktorý sa zameriava na JavaScript. Je navrhnutý tak, aby produkoval kód JavaScript, ktorý je kompatibilný s pokročilým módom kompilácie, používanom v Google Closure optimalizovanom kompilátore. Pozrite si, čo je nezbytné mať ako úplne minimálne nastavenie, aby ste mohli začať používať ClojureScript ...