Čo je to Node.js a kedy ho použiť

27.04.2011 | 13:38 | dodoedo | Novinky

Node je JavaScript interpreter na strane servera, ktorý mení predstavu o tom, ako by mal takýto server fungovať. Jeho cieľom je umožniť programátorovi vytvárať vysoko škálovateľné aplikácie a písať optimálny kód, ktorý spracováva desiatky tisíc súčasných pripojení na jeden, a iba jeden fyzický stroj. Cieľom použitia Node je teda efektívne vybudovanie škálovateľných sieťových programov. Článok na ibm.com podáva základne informácie, ktoré umožňujú optimálne sa rozhodnúť, či programátor pri tvorbe vlastnej aplikácie má alebo nemá použiť Node riešenie. Sieťové programy v jazykoch ako je Java a PHP fungujú tak, že každé pripojenie založí nové vlákno, ktoré okamžite dostane pridelené 2 MB sprievodnej pamäte. V systéme, ktorý má 8 GB RAM pamäte, je takto určený teoretický maximálny počet súbežných pripojení na cca 4000 užívateľov. Node rieši tento problém zmenou spôsobu pripojenia na server. Namiesto toho, aby sa splodilo pre každé pripojenie nové OS vlákno (a pridelila sa s ním sprievodná pamäť), každé pripojenie vytvorí taký proces, ktorý nevyžaduje aby s ním išiel aj pamäťový blok a zároveň Node zosúlaďuje počet maximálnych pripojení ku konkrétnej prevádzkovej (sieťovej) priepustnosti na tomto jedinom systéme.