Čo sa deje s kryptografickou NIST-normou pre nový šifrovací algoritmus v rámci SHA-3 ?

25.09.2013 | 10:46 | dodoedo | Novinky

Článok na cdt.org/blogs/joseph-lorenzo-hall perfektne informuje o kontroverznom úsilí vyvinúť nový šifrovací algoritmus v rámci SHA-3 (Secure Hashing Algorithm), a AKO ho implementovať do príslušnej kryptografickej NIST-normy, nepochopiteľnom znížení 'Security Level' pre šifrovací algoritmus Keccak - čo sa stretlo s nahnevanou reakciou v radoch kryptografických expertov a vývojárov.