Čo sa skrýva v pozadí útokov voči "open" kodekom?

04.05.2010 | 15:45 | dodoedo | Novinky

Skúsený autor, Dana Blankenhorn si v článku na blogs.zdnet.com kladie otázky súvisiace s pozadím (F.U.D.) útokov a vyhrážkami proti open kodekom Ogg Theora a VP8, a čo to znamená pre združenie W3C pri príprave HTML5 štandardov. Hovorí o nedávnych varovných vyhláseniach Microsoft a tiež aj Apple v súvislosti s patentovými právami, na adresu "open" kodekov, čo nešípi nič dobrého pre budúcnosť týchto "slobodných" mediálnych kodekov. Autor sa domnieva, že v pozadí je obrovská obava mediálnych koncernov o stratu kontroly (mediálnych) zobrazovacích technológií pre mediálny obsah a následnú stratu kontroly nad samotným mediálnym obsahom. Preto, podľa autora článku, nastal obrovský tlak na združenie W3C zapracovať aj proprietárny kodek H.264 do HTML5 štandardu ako jeho súčasť. Autor sa však obáva, že v prípade H.264 ako súčasti Web štandardu HTML5 by každý, kto chce pozerať video online, bol tlačený k zakúpeniu softvérovej licencie v duchu MPEG LA, ktorého členovia sú aj Apple a Microsoft.