Čo sa stalo s Perlom 7?

27.05.2022 | 06:07 | Miroslav Bendík | Zaujímavý článok

Perl Steering Council zverejnil blog, v ktorom rozoberá plány ďalšieho vývoja Perlu.

Zdroj: blogs.perl.org