Čo sa stalo s Perlom 7?

Perl Steering Council zverejnil blog, v ktorom rozoberá plány ďalšieho vývoja Perlu.

Zdroj: blogs.perl.org