Common Voice v lete vydal aktualizovaný dataset.

02.09.2022 | 19:58 | Mozilla | Nová verzia

V lete bol vydaný aktualizovaný dataset.

Slovenčina nezaznamenala výrazný pokrok a pribudla 1 hodina záznamov a tak má dataset celkovo 18 hodín overených záznamov.

Pridávajte nové hlasové záznamy.
https://commonvoice.mozilla.org/sk/speak

A nový textový obsah s licenciou CC0.
https://commonvoice.mozilla.org/sentence-collector/#/sk/

Zdroj: Mozilla