Confused Coder - dve prednášky o React v Bratislave

06.08.2015 | 08:19 | LUcoRP | Novinky

Vacuumlabs pozýva na svoje prednášky Confused Coder, zamerané na React. Prednášky sa budú konať v Bratislave 8.8 a 13.8

8. 8. 2015: #4 React Hackathon – Maty Fedák z Vacuumlabs ukáže, čo všetko využiť pri vývoji aplikácie na Reacte a Fluxe. (Facebook, Meetup)

13. 8. 2015: #5 React on ES6+ – Nik Graf bude prednášať o výhodách a technikách vývoja aplikácií v Reacte nad ES6+ a užitočných technikách programovania. (Facebook, Meetup)