CrySyS Duqu Detector Toolkit

10.11.2011 | 12:25 | dodoedo | Novinky

CrySyS Duqu Detector Toolkit je open-source sada nástrojov, vyvinutá univerzitným "Laboratory of Cryptography and System Security" (CrySyS) v Budapešti a využívajúca kombináciu rôznych techník na detekciu infekcie spôsobenej malware Duqu (aj novšími modifikáciami tohoto malware) na PC alebo na príslušnej sieti. Obsahuje 4 zložky (32-bit) binárne .exe ;-) . Otvorený zdrojový kód je k dispozícii na vývoj (Dr. Boldizsár Bencsáth; email: duqudetector@crysys.hu). Všetky binárne súbory sú voľne použiteľné na detekciu. Malware Duqu, ktoré je svojím zameraním na jadrové zariadenia "odsúdených" krajín a svojim účinkom podobné známemu malware Stuxnet, spôsobuje nemalé starosti viacerým zainteresovaným.