CVE-2013-5065 - ďalši 0-day exploit, nájdený v Microsoft Windows XP a Server 2003

02.12.2013 | 11:53 | dodoedo | Novinky

CVE-2013-5065 je ďalšia ( v poradí už jedenásta) vážna zraniteľnosť vo forme 0-day exploit (pozri si definíciu), nájdená v Microsoft Windows XP a Server 2003. Táto zraniteľnosť umožňuje eskaláciu práv a je, s láskou a nežnosťou skombinovaná samotným útočníkom s inou ďalšou zraniteľnosťou v Adobe Reader (CVE-2013-3346). MS o tejto 0-day zraniteľnosti informoval v Microsoft Security Advisory (2914486).