Debian 3.1 bezpe?nostný update

01.09.2006 | 12:22 | uid0 | Novinky

Stable verzia Debianu 3.1 (sarge) bola dnes upravená. Jedná sa hlavne o bezpe?nostné záplaty a nieko?ko opráv závažných problémov. Tí ?o ?asto updatujú z repozitára security.debian.org nebudú musie? updatova? ve?a balí?kov. Nebola zvýšena verzia, ale nové inštala?né CD a DVD sa vytváraju a budú onedlho k dispozícii. zdroj: debian-announce mailing list.