Django 4.0

07.12.2021 | 13:02 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Verzia 4.0 webového frameworku Django je komjpatibilná s Pythonom 3.8-3.10. Medzi hlavné novinky patrí podpora funkcionálnych unikátnych obmedzení, renderovanie formulárov pomocou šablón, či podporu redis cache. Kompletný zoznam zmien je zverejnený v changelogu.

Zdroj: djangoproject.com