Dni po ... Oracle versus Google v USA

05.06.2012 | 14:30 | dodoedo | Novinky

O priaznivom výsledku (pre Google) súdneho sporu medzi Oracle a Google sme čitateľov informovali priebežne na našom linuxos.sk. Pretože sa ale dávajú do pohybu veci dosť nezvyčajné na pomery v USA je potrebné, pre lepšiu orientáciu sa vo veľmi významnej problematike uviesť následujúce fakty:

- Spoločnosť Google rozsudkom súdu vyhrala súdny predmetný spor, voči ktorému (rozsudku) sa ale celkom určite odvolá spoločnosť Oracle na vyššej inštancii (a právnici si prídu na svoje bobáčiky)

- pretože americký sudca teraz nerozhodol, že všeobecne všetky API (programovacie jazyky) nie sú chránené v USA autorskými právami (na rozdiel od našej EU), ale iba tých 37 Java API z Android nie je chránených copyrigtom, na americkej pôde sa očakávajú ďalšie procesy o API, ktoré by ale mohli vyústiť do verdiktu o tom, že všeobecne na API (programovacie jazyky) nie je možné aplikovať autorské práva, podľa vzoru našej EU.