Dodoedo mieni, manažér mení

21.03.2013 | 20:41 | dodoedo | Novinky

Bolo oznámené, že Google nemá v pláne zlúčiť Chrome OS a Android OS do jedného systému (pozri našu predošlú správu).