Došlo k úniku užívateľských hesiel zo stránok ICANN.org

07.08.2015 | 19:54 | LUcoRP | Novinky

Organizácia ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), upozornila na únik užívateľských mien, e-mailových adries a odtlačkov hesiel. Všetci užívatelia, ktorí majú založený svoj profil na ICANN.org sú preto vyzývaní ku zmene hesla.</span>

Podľa organizácie boli údaje kompromitované potom, čo boli napadnuté systémy externého poskytovateľa. Ich vlastné systémy údajne kompromitové neboli.

Zdroj: Root.cz