Dracut zrýchluje bootovanie Fedora Linux

24.09.2009 | 16:23 | dodoedo | Novinky

V snahe čo najviac skrátiť čas pre nabootovanie Fedora Linux, prinesie Fedora 12 nový systém bootovania - Dracut. Jedná sa o prepracovaný initrd (initial ram disk) s novou infraštruktúrou initramfs. V (initrd) Dracut má potom initramfs jediný účel, a to pripojiť koreňový súborový systém. Záujemci si môžu Dracut vyskúšať aj vo Fedora 11 inštaláciou cez yum a následnými úpravami initramfs, popísanými v texte tamtiež.