Dvojfaktorové kľúče Titan pre 4 000 maintainerov kritických projektov PyPI

12.07.2022 | 09:12 | Miroslav Bendík | Novinky

Spoločnosť Google daruje 8 000 bezpečnostných kľúčov pre dvojfaktorovú autentifikáciu 4 000 maintainerom PyPI balíčkov.

Zdroj: pypi.org