Dynamický script-based tracing nástroj pre Linux - ktap

18.11.2013 | 12:20 | dodoedo | Novinky

Dynamický script-based tracing nástroj pre Linux - ktap 0.3, používa scriptovací jazyk a umožňuje užívateľovi trasovať (dynamický tracing) Linux jadro. Je podobný nástrojom Linux Systemtap alebo Solaris Dtrace. Ktap je založené na bytecode, takže nezávisí na GCC a nevyžaduje kompiláciu jadrového modul pre každý skript. Príklady jeho použitia.