E-MiLi mobilný mód drasticky zníži energetickú spotrebu mobilov

19.09.2011 | 16:43 | dodoedo | Novinky

Vedci z University of Michigan, USA navrhli koncept špeciálneho mobilného módu E-MiLi, ktorý drasticky zníži energetickú spotrebu mobilov a tak predĺži čas zásobovania energiu z batérie daného mobilu. Princíp dostal názov Energy-Minimizing Idle Listening in Wireless Networks (E-MiLi) a spočíva v znížení rýchlosti (frekvencie) WiFi chipu v mobile na 1/16 štandardnej, pričom sa mobil dostáva do špeciálneho stavu - "subconscious mode". V tomto móde je potom bežný mobil, pripojený na sieť prevážnu väčšinu svojho času a takto sa šetrí energia. Uvedenie E-MiLi do reálnej praxe znamená okrem iných úprav aj určité HW zmeny, ktoré musia výrobcovia WiFi chipov zapracovať do svojich chipov, ale javí sa ako veľmi sľubné.