Edward Snowden sa adaptoval

10.02.2015 | 15:16 | Andrej Lacho | Novinky

Edward Snowden sa adaptoval a začína rozprávať po rusky. Nič nenasvedčuje tomu že by sa mal niekam sťahovať. Zdroj správy.