EK: Pravidlá pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom

12.12.2021 | 09:15 | Richard | Novinky

Európska komisia prijala nové pravidlá pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré umožnia, aby boli jej softvérové riešenia verejne prístupné vždy, keď z toho môžu plynúť výhody pre občanov, podniky alebo iné verejné služby.

Zdroj: Europa.eu

  • RE: EK: Pravidlá pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom 13.12.2021 | 10:20
   Avatar Livan Manjaro s XFCE  Používateľ

   Akosi nechápem. Nie je podstata otvoreného zdrojového kódu práve v tom, že je verejne prístupný? Načo na to ešte vymýšľať nejaké pravidlá?

   • RE: EK: Pravidlá pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom 13.12.2021 | 12:07
    Avatar Richard Antix  Používateľ

    Skôr je to pokračovanie celého procesu ohľadom iniciatívy "Public money = public code". A hlavne je to otvorený kód, čo ešte nezaručuje aj jeho slobodné aplikovanie - bez licenčných pravidiel.

    Každopádne je to posun dobrým smerom.