Erlang/OTP 25.0

19.05 | 06:12 | Miroslav Bendík | Nová verzia

Jazyk Erlang vychádza spolu s telekomunikačnou platformou OTP vo verzii 25. Podrobný zoznam zmien je dostupný v readme k verzii 25.

Zdroj: elrang.org