?ervnový LinuxEXPRES vychází

05.06.2006 | 18:56 | Vlastimil Ott | Novinky

Dnes vychází ?ervnové ?íslo ?asopisu LinuxEXPRES, ve kterém naleznete p?ehled PDF prohlíže??, souborových manažer?, softwarových telefon? ?i program? pro instant messaging. Dále jsou to ?lánky o nasazení AVG na serveru, text o správ? softwaru ve Slackware Linuxu, zpracování domácího videa nebo recenzi hry X2: The Threat. Napište si o ?íslo zdarma.