Eucalyptus cloud platforma sa prepojí s RedHat softvérom

17.12.2010 | 14:38 | dodoedo | Novinky

Spoločnosť Eucalyptus Systems, ktorá zastrešuje open-source platformu Eucalyptus pre tvorbu privátnych "clouds", spolu so spoločnosťou RedHat vytvorili rozsiahle partnerstvo za účelom dotvorenia Eucalyptus privátnej cloud platformy na RedHat softvéri. Výsledkom bude veľmi ľahká prístupnosť a previazanosť Eucalyptus prostredníctvom RedHat Deltacloud (množina viacerých API, určených na uľahčenie cloud platformovej interoperability). Platforma Eucalyptus je open-source implementácia viacerých API: Amazon EC2 (Elastic Cloud Compute), S3 (Simple Storage Service) a EBS (Elastic Block Storage). Platforma Eucalyptus zároveň prijme riadiace vlastnosti RHEV (Red Hat Enterprise Virtualization), založené na open source KVM (Kernel-based Virtual Machine) hypervízore.