Európsky parlament hlasoval v prospech kontroverzných copyrightových zákonov

12.09.2018 | 14:48 | LUcoRP | Novinky

V európskom parlamente prebehlo hlasovanie o kontroverznej novele copyrightového zákona. Kontroverzné sú hlavne články 11 a 13. 

Výsledok hlasovania bol 438 za a 226 proti. Prijatá reforma môže mať za následok výrazné obmedzenia v súčasnom používaní internetu a prístupe k informáciám.

Zástancovia reformy sa ohradzujú tým, že sú tieto predpovede odborníkov z rôznych oblastí, ktoré sú touto reformou zasiahnuté, nafúknuté a novela bude slúžiť iba k sic. "zabezpečeniu príležitostí tvorcom a malým vydavateľom na znovuzískanie hodnoty ich práce"

Zdroj: Slashdot.org

    • RE: Európsky parlament hlasoval v prospech kontroverzných copyrightových zákonov 13.09.2018 | 14:50
      Avatar vxmery Mint 19.3 Cinnamon  Používateľ

      Zatiaľ viem iba že sú kontroverzné. Privítal by som stručné vysvetlenie aký to má dopad na bfu, na bežných prispievateľov atp.