F1: Hybridná distribuovateľná a škálovateľná SQL databáza

28.08.2013 | 12:13 | dodoedo | Novinky

Hybridná databáza F1 je distribuovateľná a škálovateľná SQL databáza, ktorú vytvorilo Google za účelom podpory svojich AdWords reklamných služieb. Takto je celý Google manažment F1 SQL databázového systému (DBMS) postavený na globálnom Google RDBMS - Spanner.