Facebook pre Android podporuje pripojeie cez Tor

21.01.2016 | 10:18 | LUcoRP | Novinky

Android aplikácia pre sociálnu sieť Facebook v novej verzii podporuje prehliadanie sociálnej siete cez anonymizačnú sieť Tor. Užívateľ musí mať na svojom zariadení nainštalovanú aplikáciu Orbot, ktorú aplikácia pre Facebook zdetekuje a v nasatveniach ponúkne možnosť smerovať komunikáciu cez Tor.

Zdroj: Root.cz