Firebird 3.0

19.04.2016 | 22:05 | LUcoRP | Nová verzia

Bola vydaná nová, majoritná verzia open-source relačného databázového systému Firebird 3.0. Prehľad zmien nájdete v poznámkach k vydaniu.

Hlavným cieľom novej, majoritnej verzie bolo zjednotenie serverovej architektúry a zlepšeie podpory pre SMP a mnoho jadrové hardvérové platformy. S týmito zlepšeniami sú prepojené zlepšenia threadovania procesov a zdieľania cache medzi jednotlivými threadmi.

Zdroj: Abclinuxu.cz