Free Software: Priorita slobodného softvéru vo verejných inštitúciách vyššieho vzdelania

10.07.2013 | 19:39 | dodoedo | Novinky

Francúzsky parlament prijal zákon o vysokých školách, kde sa v paragrafe 9. hovorí o priorite slobodného softvéru vo verejných inštitúciách vyššieho vzdelania. Zákon vo Francúzsku nadobudne platnosť po jeho podpísaní francúzskym prezidentom.