Freemap.sk stále najaktuálnejšia mapa

02.06.2010 | 10:43 | michal00 | Novinky

Už niekoľko hodín po otvorení nového úseku diaľnice ponad Považskú Bystricu je táto diaľnica zakreslená na www.freemap.sk. FreemapSlovakia si tak stále drží primát najaktuálnejšej mapy. Podobne rýchla bola aj reakcie pri zmene jednosmerných ulíc bratislavskom Starom Meste alebo pri otvorení iných nových úsekov ciest. V priebehu niekoľkých dní budú tieto zmeny zaznamenané aj v exportoch pre mobilné telefóny. Mapa estakády, a viac